Testament opstellen na echtscheiding? Ver van uw bed?

 In Scheiden en Recht

25 juni 2017 – Huis van de Vrouw – Scheiden en Recht

divorce-619195_1920

Stel dat u van uw ex-man bent gescheiden, u heeft de gezinswoning overgenomen en u bent met uw minderjarig(e) kind(eren) in de gezinswoning blijven wonen. U denkt er misschien niet direct aan een testament op te stellen?

Dit is de reden waarom u dit wel moet doen!

Indien u komt te overlijden voordat uw kinderen meerderjarig zijn, dan krijgt uw ex-man automatisch het volledig beheer over uw nalatenschap (o.a. uw huis, al uw goederen, de spaarrekeningen ect.), dewelke aan uw minderjarige kinderen toekomt!

Hoe komt dit? In de meeste gevallen hebt u na echtscheiding samen met uw ex-man het ouderlijk gezag over de kinderen. Weet u niet of u wel samen met uw ex-man het ouderlijk gezag heeft, kijk dit even na in uw echtscheidingsvonnis of regelingsakte (bij echtscheiding met onderlinge toestemming).

Wat is het ouderlijk gezag? Het ouderlijk gezag bevat de volgende elementen: – De beslissing over de huisvesting van uw kind, belangrijke beslissingen omtrent de gezondheid, de opvoeding, de opleidingen, ontspanning, godsdienstige en levensbeschouwelijke keuzes van uw kind; – Uw kind (juridisch) vertegenwoordigen; – Het beheer van de goederen van uw kind (=ouderlijk bewind); – het vruchtgenot van de goederen van uw kind (=ouderlijk vruchtgenot).

Indien u dus zonder testament komt te overlijden vóórdat uw kinderen meerderjarig zijn, zullen uw goederen krachtens de wet worden vererfd: uw kinderen erven uw nalatenschap (o.a. uw huis).

Maar aangezien uw kinderen nog minderjarig zijn, zal uw ex-man als enige het ouderlijk gezag over uw kinderen uitoefenen, en heeft hierbij dus zowel het ouderlijk bewind als het ouderlijk vruchtgenot van uw vererfde nalatenschap.

Het vruchtgenot houdt alle normale vruchten in, dewelke uw vererfd vermogen opbrengen, zoals opbrengsten van roerende goederen (interesten en dividenden) evenals de huurinkomsten van onroerende goederen.

U ziet dus meteen wat er kan gebeuren… Uw ex-man kan het beheer van o.a. uw huis uitoefenen, kan erin gaan wonen met de kinderen, kan het huis verhuren etc.
Uw ex-man heeft m.a.w. het recht om de goederen van uw kinderen (=uw nalatenschap) te beheren. Mits goedkeuring van de vrederechter kan zelfs over het vermogen worden beschikt. Uw ex-man krijgt hiermee een zeer grote invloed over uw nalatenschap totdat uw kinderen meerderjarig zijn.

Vermijden is de boodschap ! Laat mij duidelijk zijn: het ouderlijk gezag in z’n geheel zal u niet van uw ex-man kunnen ontnemen. U zal wel het ouderlijk vruchtgenot kunnen ontnemen.
Via een testament kan u vermijden dat uw ex-man zeggenschap krijgt over uw nalatenschap aan uw kinderen. Het ouderlijk vruchtgenot kan worden ontnomen bij testament. U dient vast te leggen hoe de opbrengsten van het vermogen van uw kinderen dienen te worden beheerd. U kan ook een testamentuitvoerder aanstellen, dewelke erop moet toezien dat de testamentaire bepalingen worden nageleefd (bv. uitsluiting van het wettelijk vruchtgenot, het plaatsen van de gelden op een rekening gedurende een bepaalde periode, …).

certificate-866100_1920
Waterdicht testament? Probeer dergelijk testament vooral niet zelf op te stellen, maar geef de voorkeur aan een notarieel testament.

Het is namelijk niet uitzonderlijk dat de ex-man na een vechtscheiding en bij overlijden van zijn ex-partner, na het vernemen van de inhoud van het testament, er alles aan doet om het testament nietig te laten verklaren. Interpretatieproblemen, onvolledigheid van het testament ect. zijn vaak gebruikte excuses. Eveneens kan de ex-man beweren dat zijn ex-vrouw ‘niet goed bij haar hoofd’ was toen zij het testament opstelde.

Vermijd dit dus en zorg voor een notarieel testament, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de rechtsgeldigheid ervan en bespaar uw kinderen en familie een hoop kopzorgen!

Huis van de Vrouw – Scheiden en Recht
Jennifer van het Groenewoud
Advocaat
info@advora.be
0494/89 23 09

Recent Posts

Geef een Reactie